Περιγραφη ενοτητων εργασιας της Δρασης BlockAdemic

ΕΕ1:Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές, σενάρια χρήσης και αρχιτεκτονική

Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές, σενάρια χρήσης και αρχιτεκτονική. Θα συλλεχθούν οι απαιτήσεις τους συστήματος και των τρόπων αξιολόγησής των γνώσεων και δεξιοτήτων μιας μαθησιακής δραστηριότητας, ορίζοντας επακριβώς την έννοια των tokens. Θα εκπονηθούν τα σενάρια χρήσης και θα υλοποιηθεί η αναλυτική αρχιτεκτονική του συστήματος και των υπο-συστημάτων.

 

ΕΕ2:Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου και μηχανισμών μαθησιακής αναλυτικής

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου και μηχανισμών μαθησιακής αναλυτικής. Θα ξεκινήσει η επισκόπηση των προδιαγραφών για την διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων, δραστηριοτήτων και αναλυτικής. Οι δεξιότητες θα επικοινωνηθούν με χρήση ψηφιακών συμβόλων (badges) και την εφαρμογή πλαισίου παιχνιδοποίησης. Θα μελετηθεί η λειτουργικότητα της εφαρμογής και θα δημιουργηθεί mock-up.

 

ΕΕ3:Σχεδίαση & ανάπτυξη κατανεμημένης ψηφιακής πλατφόρμας πιστοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων

Σχεδίαση και ανάπτυξη της κατανεμημένης ψηφιακής πλατφόρμας πιστοποίησης μαθησιακών

δραστηριοτήτων. Θα διερευνηθούν οι διαθέσιμες τεχνολογίες blockchain. Η ασφάλεια του συστήματος θα είναι από άκρη σε άκρη και θα επιτελούνται συναλλαγές machine-to-machine. Θα προβλεφθεί παρακολούθηση συμβάντων και λήψη ενημερώσεων για αυτά.

 

ΕΕ4:Σχεδίαση και ανάπτυξη διεπαφών και υλοποίηση εμπειρίας χρήστη

Σχεδίαση και ανάπτυξη διεπαφών και υλοποίηση εμπειρίας χρήστη. Θα

αναπτυχθούν οι γραφικές διεπαφές σε περιβάλλον web & mobile και οι απαιτούμενες αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps) για συσκευές iOS και Android. Θα αναπτυχθεί plugin για δύο δημοφιλής ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα.

 

ΕΕ5:Ενοποίηση του συστήματος κατανεμημένης ασφάλειας για πιστοποίηση & επαλήθευση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Ενοποίηση του συστήματος κατανεμημένης ασφάλειας για πιστοποίηση & επαλήθευση εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων. Θα δημιουργηθεί σύνδεση της εφαρμογής με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του κάθε εκπαιδευόμενου για την απεικόνιση όλων των πληροφοριών του.

 

ΕΕ6:Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση, διάχυση & αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση, διάχυση & αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής και σχετική μεθοδολογία αξιολόγησης μαζί με τις απαραίτητες μετρικές. Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει (α) σε μεταπτυχιακό του ΑΠΘ (β) σε τουλάχιστον 3 συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς της Web2Learn. Θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις διάχυσης του έργου.