Wen2Learn

Wen2Learn: Λόγω της εμπειρία της επιχείρησης σε θέματα crowdsourcing, gamification και κοινωνικήςδικτύωσης στην εκπαίδευση η εταιρεία θασυμβάλει στην επιστημονικά άρτια μελέτη και υλοποίηση των μέσων που θα επιτρέψουν στουςσυμμετέχοντες να συμμετέχουν συνεργατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα ηαναγνώριση μέσω tokens και η ανταλλαγή του ως μέρος της αναστοχαστικής μάθησης. Επίσης, η Web2Learnέχει εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης δεξιοτήτων σε ΑΕΙ θα συμβάλει στις δραστηριότητες του έργου σχετικές με την ηλεκτρονική πιστοποίηση σε διαφορετικού τύπουψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς και στη μεταβιβασιμότητα (transferability) των μονάδων πιστοποίησης μεταξύεκπαιδευτικών φορέων με γνώμονα την γρήγορη και δυναμική συμπλήρωση του προφίλ των εκπαιδευομένωνκαι την περαιτέρω ανταπόκρισή τους στις σπουδές και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Website