Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ΑΠΘ θα συνεισφέρει τεχνογνωσία σε

• Τεχνολογία Λογισμικού (σενάρια χρήσης, αρχιτεκτονική)

• Τεχνολογίες μάθησης (διαλειτουργικότητα, learning analytics, gamification)

• Αξιολόγηση λογισμικού γενικότερα και εκπαιδευτικού λογισμικού ειδικότερα

Για τον λόγο αυτό στο έργο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Εργαστηρίου SWITCH θα προσφέρουν τεχνογνωσία σχετική με Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογίες Μάθησης (LMS, APIs, Plugins), Μεθοδολογίες αξιολόγησης, Μαθησιακή Αναλυτική, Παιχνιδοποίηση, ενώ το Εργαστήριο SAMEPlab θα προσφέρει τεχνογνωσία σε Ανάλυση δεδομένων, Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Website