1ο Διαδικτυακό Εργαστήριο

Πέμπτη, Αύγουστος 26, 2021 - 00:00
Διαδικτυακό Εργαστήριο

Το πρώτο εργαστήριο του έργου BlockAdemiC πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά, στις 26 Ιουλίου 2021.

Βασικό στόχο είχε την παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών και της μεθοδολογίας του έργου. 

Ειδικότερα, έγινε ο προσδιορισμός του πλαισίου πιστοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων, παρουσιάστηκαν τα σενάρια χρήσης και οι τρόποι αξιολόγησης του συστήματος.

Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στην αρχιτεκτονική του συστήματος, στην έννοια των έξυπνων συμβολαίων, καθώς και στην τεχνολογία blockchain.

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε επίδειξη και video-παρουσίαση της λειτουργικότητας των δύο πρόσθετων εργαλείων λογισμικού (plugins), καθώς και της διαδικτυακής πλατφόρμας BlockAdemiC.

Τέλος, αναλύθηκε ο σχεδιασμός της πιλοτικής διαδικασίας.

Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς συμμετείχαν στις προαναφερθείσες παρουσιάσεις, ενώ ακολούθησαν σημαντικές συζητήσεις, σχετικές με την υλοποίηση του έργου, αλλά και της πιλοτικής διαδικασίας.

Μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις του πρώτου διαδικτυακόυ εργαστηρίου παρακάτω :

  • Εισαγωγή ( pptx )
  • Περιπτώσεις χρήσης, Δραστηριότητες μάθησης και Αξιολόγηση συστήματος ( pptx )
  • Αρχιτεκτονική ( pptx )
  • Blockchain και έξυπνα συμβόλαια ( pptx )
  • Schemas Plugin ( pptx )
  • Πιλοτική εφαρμογή ( pptx )

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε βίντεο το πρώτο διαδικτυακό εργαστηρίο παρακάτω :